چقد خستمگریه

دلم ی ارامش میخواد ی دل قرص ی خیال تخت وراحت 

اوم خستم از این دنیا بیشتر از همه این ها دلم مردن میخواد راحت میشی دیگه. بهت نمیگن کینه ای هستی ولی یادشون بره ک چقد موندی ب پاش چقد صبوری کردی چقد...وقتی چیزا معلوم نباشه خودتم بکشی ب چشم نمیاد

/ 0 نظر / 12 بازدید